ADMITEREA 2018-2019 Operatorii_grupei_OC-17 25 mai cs Bucătarii B-17

Operator pentru Suportul Tehnic la Calculatoare

r-3

r-1

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

     Meseria Operator pentru Suportul Tehnic la Calculatoare (OSTC), funcționează în cadrul Școlii Profesionale Nisporeni și asigura pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știinta sistemelor și calculatoarelor, electronica și comunicații – care constituie suportul societății informaționale.

 BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de 2 laboratoare dotate cu echipament performant de calculatore prin rețea în cadrul caruia se studiază urmatoarele elemente TIC cu termen de studii 3 ani:

 • Arhitectura calculatoarelor.

 • Sisteme de operare.

 • Sisteme de programe.

 • Elemente şi echipamente în automatică.

 • Teoria sistemelor.

 • Fiabilitate şi diagnoză.

 • Analiza şi concepţia sistemelor de operare.

 • Programe în Windows.

 • Reţele de calculatoare.

 • Cercetări operaţionale.

 • Protectia informației.

 • Securizarea informației.

 • Proiectarea sistemelor informaţionale.

La momentul actual meseria Operator pentru Suportul Tehnic la Calculatoare (OSTC) pune la dispoziţia elevilor întregul echipament  electronic pentru desfășurarea  lucrărilor de laborator şi orelor individuale de lucru.

 

ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Programul de învăţământ pe specialitatea  “OSTC” are misiunea de a pregăti specialişti capabili să asigure concepţia şi industrializarea produselor hardware/software competitive pe piaţa internă şi regională, să asigure exploatarea de calculatoare şi este orientat spre:

 • conceperea şi realizarea produselor hardware şi/sau software competitive pe piaţă;

 • un design contemporan al produselor hardware şi/sau software şi al mediului industrial;

 • elaborarea tehnologiilor informaţionale performante inovaţionale;

 • utilizarea calculatoarelor, sistemelor de conducere şi informatice avansate;

 • un management eficient a elaborărilor produselor hardware şi/sau software.

  Se bazează pe abordarea:

 • automatizării proceselor de concepţie asistate de calculator;

 • integrată a produselor hardware şi/sau software cu aplicaţii în timp real.

 

Va invităm să făurim împreună  TEHNOLOGIA INFORMAȚIONALĂ!!!

 

2663 Vizualizări