×

Operator pentru Suportul Tehnic la Calculatoare

 

Profesia de #OperatorTehnicCalculatoare

În cadrul școlii noastre, doritorii pot alege meseria de Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor. 💻În fiecare an asigurăm pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știinta sistemelor și calculatoarelor, electronică și comunicații – care constituie suportul societății informaționale.🖥Despre importanța, secretele și oportunitățile meseriei de #OperatorTehnicCalculatoare aflați de la profesorul nostru Vasile Portevschi.

Опубликовано SP Nisporeni Среда, 1 июля 2020 г.

  Meseria Operator pentru Suportul Tehnic la Calculatoare (OSTC), funcționează în cadrul Școlii Profesionale Nisporeni și asigura pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știinta sistemelor și calculatoarelor, electronica și comunicații – care constituie suportul societății informaționale.

 BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de 2 laboratoare dotate cu echipament performant de calculatore prin rețea în cadrul caruia se studiază urmatoarele elemente TIC cu termen de studii 3 ani:

 1. Arhitectura calculatoarelor.
 2. Sisteme de operare.

 3. Sisteme de programe.

 4. Elemente şi echipamente în automatică.

 5. Teoria sistemelor.

 6. Fiabilitate şi diagnoză.

 7. Analiza şi concepţia sistemelor de operare.

 8. Programe în Windows.

 9. Reţele de calculatoare.

 10. Cercetări operaţionale.

 11. Protectia informației.

 12. Securizarea informației.

 13. Proiectarea sistemelor informaţionale.

La momentul actual meseria Operator pentru Suportul Tehnic la Calculatoare (OSTC) pune la dispoziţia elevilor întregul echipament  electronic pentru desfășurarea  lucrărilor de laborator şi orelor individuale de lucru.

Va invităm să făurim împreună  TEHNOLOGIA INFORMAȚIONALĂ!!!