×

Admiterea

Şcoala Profesională din oraselul Nisporeni anunţă înmatricularea elevilor  la următoarele specialităţi:

Admiterea se va desfăşura în conformitate cu planul de înmatriculare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova.

În şcoală activează secţii sportive (baschet, volei, fotbal, tenis de masă, sala de forţă).

Pe parcursul studiilor elevilor li se oferă bursă lunară în mărime de:

 • 460 lei –categoria I;
 • 390 lei – categoria II;
 • 345 lei – categoria III
 • Admiterea în baza studiilor gimnaziale şi liceale.
 •  SCOALA DISPUNE DE CAMIN!!!
 • Abiturienţii vor prezenta următoarele acte:
  • Fișa de înscriere la concurs;;
  • Actul de studii în original;
  • Certificatul medical (forma 086 – U sau nr. 086 – E);
  • 6 forografii color (3 x 4 cm) ;
  • Buletinul de identitate/Adeverința de naștere (2 copii);
  • Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore;
  • Certificat despre componența familiei, eliberat de organele abilitate.

  Depunerea actelor de la 09 iulie până la 20 august.

  COMISIA DE ADMITERE 

  Adresa: MD 6401  or.Nisporeni, str. Suveranităţii 12
  Tel.:026422297, Fax: 026423556 

  Site:  http://spnisporeni.educ.md

  E-mail: spnisporeni@mail.ru