Bine ați venit în Școala Profesională din orașul Nisporeni,

 plai al podgoriilor și viilor!

 

Școala profesională, or. Nisporeni a fost înființată în anul 1978 prin Hotărârea Sovetului Suprem al RSSM cu denumirea de Școală Tehnică Profesională nr.30.

Prin HG nr.795 din 20.08.1987 este reorganizată în Școala Tehnică Profesională nr.80.

În anul 1995 prin HG nr. 688 din 09.10.1995 este reorganizată în Școala Profesională Polivalentă Nisporeni.

Din 2003 prin HG nr.1371 din 17.11.2003 este reorganizată în Școala Profesională, or. Nisporeni.

Anume din această perioadă se conturează profilul agrar al școlii, ținând cont de specificul zonei, dar și al întregii republici.

Din aceste considerente ne-am orientat spre proiecte și parteneri ce susțineau crearea unei baze tehnico-materială de dezvoltare a ramurilor din agricultură: viticultură, vinificație, pomicultură, mecanizarea agriculturii, apicultură.

Astfel, în anul 2005  a fost inițiat proiectul MolAgri în perteneriat cu Kultur Kontakt Austria, în cadrul căruia s-au pus bazele moderne ale meseriei ,,viticultor-vinificator” prin plantarea unui lot experimental.

În cadrul aceluiași proiect, s-a dat în exploatare secția de procesare a strugurilor.

De asemenea, s-a accentuat și mecanizarea lucrărilor în plantația de viță- de- vie prin achiziționarea utilajelor performante. Tot în cadrul acestui proiect s-a elaborat planul de învățământ, curriculum pentru meseria viticultor-vinificator, cu termen de studii 3 ani și 1 an. Proiectul dat a continuat, în parteneriat cu ADA (Agenția de dezvoltare Austriacă) cu implenetarea disciplinei Bazele Antreprenoriatului și înființării Firmelor de Exercițiu, pentru a simula activitatea dintr-o firmă reală, fiind școală-pilot.

Aceste discipline se implementează și în prezent la meseriile cu profil agricol. În acest context din anul 2012 am participat la concursurile republicane ale firmelor de exercițiu, clasându-ne pe primele trei locuri.

 De asemenea, începțnd cu anul 2014 participăm la concursul republican „Cel mai bun plan de afaceri”, elaborat și prezentat de elevi, asigurându-ne primele locuri.

Din anul 2012 și-a început activitatea vinăria, prin producerea vinului de marca „Crescendo”. Următorii doi ani am participat la expozițiile naționale și internaționale de degustare a vinurilor și am obținut medalii de aur și argint, pentru unele soiuri de vinuri.

Din 2016 suntem  parteneri cu fundația elvețiană HEKS EPER Filiera Vinului și beneficiile acestui proiect sunt dotările laboratoarelor de viticultură, vinificație și echiparea cu tehnică modernă a parcului de mașini agricole.

 

Actualmente, am reînceput politica de promovare a mărcii proprii de vin prin lansarea în cadrul expoziției de vinuri din toamna 2018 de la MoldExpo, astfel ne-am remarcat în rândul producătorilor de vin.

Pentru dezvoltarea apiculturii am inițiat un proiect, sprijinit de organizația pentru dezvoltare PUM, Olanda „Dezvoltarea ramurei apicole în Republica Moldova” 2014-2016.

 În cadrul acestui proiect s-au organizat training-uri, master class-uri cu și pentru apicultorii din regiune și elevii școlii profesionale, fiind dotat și un laborator cu utilaj performant.

Din 2016 participăm în cadrul proiectului investițional sprijinit de banca Europeană de Investiții, prin UCIMPRSVV „Renovarea bazei materiale-didactice pentru formarea profesională a muncitorilor în domeniul viti-vinicol”. În cadrul acestui proiect am organizat o grupă de instruire și formare profesională a fermierilor din raionul Nisporeni, contribuind astfel la procesul de recalificare a adulților, asigurându-i cu acte de studii în domeniul viticulturii.

Ne mândrim mult și cu sera școlii, care asigură cu legume proaspete cantina școlii și chiar livrăm și pe piața locală, având deja un renume.

Profilul actual al meseriilor din Școala Profesională Nisporeni se axează pe domeniul agricol cu meseriile:

  • Viticultor-vinificator-pomicultor,
  • Tractorist mașinist în producția agricolă,
  • Tractorist,
  • Apicultor

Dar specificul zonei solicită muncitori calificați și în alte domenii. Avem o bază materială dezvoltată pentru tehnologiile informaționale, în instruirea operatorilor  pentru suportul tehnic al calculatoarelor.

 De asemenea, contribuim anual la asigurarea cu muncitori calificați a organizațiilor din domeniul alimentației publice, instruid elevi  la meseria „bucătar” .

În contextul dezvoltării zonei ca itinerar turistic putem să instruim nu numai bucătari, dar și alți lucrători calificați solicitați de dezvoltarea turismului rural.

Din anul 2016 am fost școală-pilot în implementarea instruirii profesionale a elevilor prin învățământ dual. Astfel, în parteneriat cu Î.C.S. „NIRES INTERNAȚIONAL”, am admis la studii prima grupă de elevi-ucenici la meseria „Cizamr-confecționer încălțăminte la comandă”. Cadrele didactice din școală au elaborat planul de învățământ și curriculumul la această meserie, fiind un model și pentru școli cu profil similar.

Din 2016 am admis la studii la aceeași formă de învățământ „duală” și o grupă de elevi-ucenici la meseria „Cusătoreasă” (industria confecțiilor) în parteneriat cu SA „Codreanca” Nisporeni.

În prezent continuăm dezvoltarea acestei forme de învățământ cu partenerii menționați mai sus.

La toate meseriile nominalizate, școala dispune de săli de clasă pentru instruirea teoretică și laboratoare sau ateliere pentru instruirea practică dotate corespunzător meseriei.

Lotul didactic, pământul arabil și parcul de mașini constituie un suport solid în formarea agricultorilor și tractoriștilor.

Meseria ,,tractorist-mașinist în producția agricolă”, termen de studii 3 ani și meseria ,,tractorist”, termen de studii 2 ani constituie o bază solidă pentru agricultorii din zonă, deoarece gospodăriile țărănești din teritorii sunt partenerii noștrii la realizarea stașiilor de practică a elevilor de la aceste meserii.

Mai nou, din anul 2018, cu suportul USAID, afost inițiat un proiect cu APM (Agricultura Performantă în Moldova) și implementat de către Chemonics International Inc.

Scopul acestui proiect este de a moderniza baza didactică a școlii pentru a crea un suport pentru studierea unei noi ramuri a agriculturii în domeniul pomușoarelor. Finalitatea proiectului constituie înmatricularea elevilor la o nouă meserie ,,Cultivator-procesator bacifere” și dotarea corespunzătoare cu laborator performant, echipamentte, suport didactic cu elaborarea curriculei și a planului de învățământ și, desigur, elaborarea Profilului ocupațional și a Standardelor de calificare în domeniu. Aceste obiective au fost deja realizate. Inițial, proiectul a fost susținut cu un buget de 380,194.00 MDL.

Așa se prezintă unele momente de lucru în cadrul acestui proiect.

 

Școala dispune și de un suport pentru odihna și agrementul elevilor în timpul liber:

 sală sportivă, teren sportiv, aparate de gimnastică puse la dispoziția orelor și cercurilor de sport din școală, sală de festivități pentru organizarea activităților extradidactice,  punct medical cu un asistent medical calificat care se îngrijește de igiena și sănătatea elevilor, bibliotecă dotată cu calculatoare și un fond de literatură de specialitate și artistică suficientă pentru creșterea profesională și a valorilor general-umane ale elevilor.

La dispoziția elevilor pentru masa de prânz și cină lucrează ospătăria și cantina școlii.

Căminul nou, dat în exploatarea în 2016 asigură un trai decent și condiții foarte bune pentru odihna elevilor. La fiecare etaj există sală de calculatoare și camere de odihnă. Elevii beneficiază de apă caldă și dușuri, sală de mese în fiecare secție, lavoar și grup sanitar.

Resursele umane ale instituției permit instruirea calitativă a elevilor la toate meseriile, astfel avem 5 cadre didactice cu gradul didactic unu, ceilalți profesori și maiștri-instructori având gradul  doi didactic.

În ultimii ani numărul contingentului de elevi este de aproximativ 315 elevi, în funcție de planul de înmatriculare și numărul de grupe absolvente. Școala dispune de un potențial tehnic și didactic de instruirea a aproximativ 400 elevi.

 Suntem în căutare de parteneri externi din zonă, îndeosebi în domeniul agricol pentru colaborare la nivel de instruire și formare profesională  la nivel de stagii practice, schimb de experiență, însușirea reciprocă a tehnologiilor avansate, organizarea training-urilor și a master class-urilor.

 Aceleași doleanțe le avem și pentru celelalte domenii de instruire pentru a pregăti muncitori calificați, solicitați pe paița muncii în regiunea de reședință a școlii.

Ne propunem să devenim un centru de ghidare în carieră pentru elevii gimnaziilor din raion prin informare despre meseriile solicitate pe piața muncii, despre avantajele meseriilor din domeniul agricol, care și sunt viitorul de dezvoltare al republicii.

                     Vă așteptăm oricând să deveniți parteneri ai noștri!