Tractorist-mașinist în producţia agricolă

Tractorist-maşinist în producţia agricolă efectuiază mecanizat lucrări agricole pentru toată gama de lucrări de câmp: pregătirea solului, semănatul, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole de câmp ( plante tehnice, plante furajere) legumicultură, pomicultură şi viticultură.

Specialitatea presupune competenţe specifice la pregătirea agregatelor de lucru, executarea lucrărilor de prelucrare a solului, semănatul, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole cu reduceri de cheltuieli.

Activitatea de bază a specialităţii o constituie executarea lucrărilor de întreţinere zilnică şi periodică a tractoarelor  şi maşinilor agricole în vederea  menţinerii   în stare permanentă de funcţionare în parametrii stabiliţi vizînd normele tehnice.

De asemenea, specialitatea presupune competenţe în domeniul recoltării  furajelor şi transportarea  produselor agricole din câmp la locul de depozitare  sau consum.

La nivel de aplicare tractorist-maşinistul în producţia agricolă, trebuie să cunoască:

 • tehnologiile intensive de creştere a plantelor agricole,
 • metodele performante de îndeplinire a lucrărilor agricole.
 • regulile de îndeplinire a lucrărilor agricole cu AMT în condiţiile zonei (corespunzătoare) conform cerinţelor agrotehnice şi tehnologiilor intensive.
 • căile de ridicare a fertilităţii solului.
 • prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • prevederile legale referitoare la normele de protecţie a mediului
 • condiţiile de calitate a lucrărilor executate (agrobracheragul)

Procesul de lucru, a tractorist-maşinistului în producţia agricolă, corespunde activităţilor pe care  le desfăşoară, fiind  descrise în cadrul competenţelor specifice specialităţii.

Activităţi prioritare:

 • executarea lucrărilor solului
 • însămânţarea culturilor agricole
 • întreţinerea culturilor agricole
 • recoltarea plantelor agricole şi furajere
 • transportarea şi depozitarea recoltei
 • întreţinerea agregatelor de lucru
 • reparaţia curentă a tractorului şi maşinilor agricole
 • punerea la păstrare a maşinilor şi uneltelor agricole

Specialitatea implică o bună rezistenţă la condiţii de lucru dificile: câmp deschis, precipitaţii, soare, vânt, zgomot, efort fizic.