×

Contacte

Tel. de contact

Funcția Nume Prenume
026423556 director Nastasiu Valentina
026422297 director-adjunct pentru educație
026422032 director-adjunct
026422283 contabilitatea
026422287 Camin Conducător

Adresa: MD 6401  or.Nisporeni, str. Suveranităţii 12

sp