×

Bine ați venit în Școala Profesională din orașul Nisporeni,

 plai al podgoriilor și viilor!

 

Școala profesională, or. Nisporeni a fost înființată în anul 1978 prin Hotărârea Sovetului Suprem al RSSM cu denumirea de Școală Tehnică Profesională nr.30.

Prin HG nr.795 din 20.08.1987 este reorganizată în Școala Tehnică Profesională nr.80.

În anul 1995 prin HG nr. 688 din 09.10.1995 este reorganizată în Școala Profesională Polivalentă Nisporeni.

Din 2003 prin HG nr.1371 din 17.11.2003 este reorganizată în Școala Profesională, or. Nisporeni.

Anume din această perioadă se conturează profilul agrar al școlii, ținând cont de specificul zonei, dar și al întregii republici.

Din aceste considerente ne-am orientat spre proiecte și parteneri ce susțineau crearea unei baze tehnico-materială de dezvoltare a ramurilor din agricultură: viticultură, vinificație, pomicultură, mecanizarea agriculturii, apicultură.

Astfel, în anul 2005  a fost inițiat proiectul MolAgri în perteneriat cu Kultur Kontakt Austria, în cadrul căruia s-au pus bazele moderne ale meseriei ,,viticultor-vinificator” prin plantarea unui lot experimental.

De asemenea, s-a accentuat și mecanizarea lucrărilor în plantația de viță- de- vie prin achiziționarea utilajelor performante. Tot în cadrul acestui proiect s-a elaborat planul de învățământ, curriculum pentru meseria viticultor-vinificator, cu termen de studii 3 ani și 1 an. Proiectul dat a continuat, în parteneriat cu ADA (Agenția de dezvoltare Austriacă) cu implenetarea disciplinei Bazele Antreprenoriatului și înființării Firmelor de Exercițiu, pentru a simula activitatea dintr-o firmă reală, fiind școală-pilot.

Aceste discipline se implementează și în prezent la meseriile cu profil agricol. În acest context din anul 2012 am participat la concursurile republicane ale firmelor de exercițiu, clasându-ne pe primele trei locuri.