×

Dirigenție

CATEDRA DIRIGINȚILOR

Instituție de învățămînt unde elevul se simte bine, întro atmosferă prietenoasă unde abilitățile, aspiritățile fiecărui elev sunt o valoare pentru realizarea scopului educațional vizat.

 

Confortul elevului în instituție este asigurat de către catedra diriginților de grupe, obiectivul primordial al activității catedrei este asigurarea unui climat favorabil dezvoltării aptitudinilor  fiecărui elev.

 

Activitățile extracurrciulare și extradidactice organizate în cadrul catedrei în instituție asigură dezvoltarea multilaterală a fiecărui elev. Diversificarea activităților extradidactice se realizează în dependență de interesele elevului.  Activități ce contribuie fructuos la ghidarea în carieră a absolvenților școlii.

 

Activitatea catedrei este desfășurată în strinsă concordanță cu activitatea senatului  elevilor și axată pe interesele și talentele elevilor, care caracterizează atmosfera instituțională a elevilor în afara orelor de curs. În cadrul activităților extradidactice se promovează valori general-umane europene.

 

Catedra  implementează cu succes un demers didactic educațional de calitate, centrat pe elev.

diriginte 1

Un accent deosebit se acordă dezvoltării parteneriatului efectiv cu familia și comunitatea, racordat la cerințele și necesitățile elevilor.

 

Susținem și promovăm  elevii cu aptitudini speciale prin implementarea formelor de lucru cu impact diferențiat. Catedra promovează o atmosferă și o ambianță de comfort pentru ca  elevii să studize în Școala Profesională, or. Nisporeni.  Corpul didactic al catedrei promovează valori și atitudini proprii unui adevărat cetățean și patriot  al țării, formează o personalitate integră  unei societăți democratice care asigură responsabilitatea pentru implementarea valorilor umane europene.