ADMITEREA 2018-2019 Operatorii_grupei_OC-17 25 mai cs Bucătarii B-17

Cultură generală

”Buna creșetere a tineretului este garanția cea mai sigură a fericirii unui stat”

 Educația constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea aspiraţiilor de integrare europeană.

Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.

Studierea disciplinelor de cultură generală , clasa a X-a și a XI-a, treapta liceală, profil real asigură continuitatea studiilor, accesul la studiile superioare, este veriga de legătură pentru creșterea profesională și avansarea în carieră.

OLIMPIADA REGIONALĂ: EVALUARE ȘI MENȚIONARE

 

Rezultatele reale  ale elevilor la  discipline de cultură generală sunt demonstrate la olimpiadele regionale și decadele școlare. În anul școlar 2014-2015, în cadrul olimpiadei regionale, ediția anului 2015, elevii Școlii profesionale, or.Nisporeni s-au clasat pe cele mai înalte trepte, obținând locuri de frunte: limba franceză – locul I, informatica  – locul I, chimie – locul I, geografie – locul I, limba și literatura  română – locul II, matematica – locul III, istoria – locul III, fizica – locul III.

 

Scopul nostru este de a pregăti cetățeanul de mâine al societății, capabil la adaptare și  schimbare, apt de promovarea imaginii proprii.

Succesele lor sânt și succesele noastre

Ei vor făuri viitorul de mâine al republicii prin competențe profesionale în orice domeniu ales.

Ediția a treia a olimpiadei regionale la disciplinele din treapta liceală, desfăsurată la data de 21.02.15,  a lansat acest concurs pe o treaptă nouă,  a evidențiat atitudinea responsabilă a organizatorilor și competențele profesionale ale tuturor echipelor de elevi și profesori.

 

Activitatea elevilor în cadrul orelor de cultură generală

 Una din direcțiile strategice prioritare din STRATEGIA  SECTORIALĂ  DE  DEZVOLTARE ”EDUCAȚIA 2020”  promovează sporirea accesului la educație și formare  profesională  pe   parcursul  întregii  vieți.

Catedra de cultură generală asigură  continuitatea studiilor prin implementarea cunoștințelor generale utile atât  pe piața națională cât și valabile în contextul european.

Finalitățile disciplinelor studiate reflectă valori și atitudini, din care derivă conturul de cetățean activ al societății.

Un  muncitor calificat în domeniul său trebuie să se încadreze în societate printr-un orizont cult, educat, inteligent, capabil să-și promoveze propria sa imagine și activitate.

————————————————————————–

Studierea disciplinelor de cultură generală facilitează necesitățile personalității de a-și forma, în primul rând, competențele de comunicare indispensabile, în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională.

 

 

 

 

817 Vizualizări