ADMITEREA 2018-2019 Operatorii_grupei_OC-17 25 mai cs Bucătarii B-17

Admiterea 2018-2019

ADMITEREA 2018-2019

Şcoala Profesională, or. Nisporeni

anunţă  admiterea  elevilor la studii  sesiunea 2018  la următoarele meserii :

 1. viticultor-vinificator, pomicultor – meserie conexă, termen de studii 3 ani
 2. tractorist -maşinist în producţia agricolă, termen de studii 2 ani
 3. operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor , termen de studii 2 ani
 4. bucătar alimentaţia publică, termen de studii 2 ani
 5. cusător industria vestimentară , sistem dual de formare profesională , termen de studii 1 an
 6. cizmar confecţioner încălţăminte la comandă, sistem dual de formare profesională, termen de studii 1 an
 7. apicultor termen de studii 2 ani

Admiterea se va desfăşura în conformitate cu planul de înmatriculare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova.

Pe parcursul studiilor elevilor li se oferă bursă lunară în mărime de:

 • 460 lei –categoria I;
 • 390 lei – categoria II;
 • 345 lei – categoria III
 • Admiterea în baza studiilor gimnaziale şi liceale.
 •  SCOALA DISPUNE DE CĂMIN !!!

 

 • Abiturienţii vor prezenta următoarele acte:
  • Fișa de înscriere la concurs;;
  • Actul de studii în original;
  • Certificatul medical (forma 086 – U sau nr. 086 – E);
  • 6 forografii color (3 x 4 cm) ;
  • Buletinul de identitate/Adeverința de naștere (2 copii);
  • Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore;
  • Certificat despre componența familiei, eliberat de organele abilitate.

  Depunerea actelor:   de la 16 iulie până la 11 august. prima etapă,  etapa a doua dela 12 august până la 24 august  2108

  COMISIA DE ADMITERE Adresa: MD 6401  or.Nisporeni, str. Suveranităţii 12
  Tel.:026422297, Fax: 026423556 

  Site: www.spnisporeni.md 

  Facebook: https://www.facebook.com/Scoala-Profesionala-Nisporeni-1417182191691573/
  E-mail: spnisporeni@mail.ru

416 Vizualizări