ADMITEREA 2018-2019 Operatorii_grupei_OC-17 25 mai cs Bucătarii B-17

LD

Economia competitivă, consolidarea democrației și societatea cunoașterii impun, alături de celelalte patru instrumente cognitive care alcătuiesc tradițional alfabetizarea de bază (abilități de comunicare, scriere, citire și calcul matematic), dobândirea de noi competențe: alfabetizarea digitală și informațională, cultură tehnologică, comunicarea în limbi moderne de largă circulație, cultură și conduită civică, cetățenia democratică, gândirea critică, capacitatea de adaptare la situații noi, lucrul în echipă, interesul pentru dezvoltarea personală și învățarea continuă.

Dezideratul care se impune a fi avut astăzi în vedere, vizează înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competențe de tip funcțional. Acestea marchează trecerea de la un enciclopedism al cunoașterii, imposibil de atins în condițiile de astăzi, când multiplicarea informațiilor se petrece cu o viteză extraordinară, la o cultură a acțiunii contextualizate, care presupune aplicarea optimă a unor tehnici și strategii adecvate. Întrucât învățământul profesional reprezintă un serviciu public în mai mare măsură decât învățământul general, liceul nostru trebuie să răspundă mult mai aplicat cerințelor sociale exprimate în termeni de achiziții finale ușor evaluabile.

Această misiune este asumată conștient și cu multă responsabilitate, nu doar de către echipa managerială, ci și de întreg personalul școlii.

Școala are un personal didactic de 71 de profesori, ingineri și maistrii, care asigură pregătirea teoretică și practică a elevilor, cadre foarte bine pregătite, din care:

Безымянный
Oferta educațională a școlii noastre se pliază perfect la cerințele evoluțiilor economice viitoare și ale raionului.

Echipa managerială :

DIRECTOR – Lupei Dumitru

DIRECTOR ADJUNCT – Nastasiu Valentina

DIRECTOR ADJUNCT – Lungu Alexandra

Șef Secție Instruire Practică –Ionel Valeriu

Director adjunct gospodărie – Ionel Valeriu

contabil șef – Todorov Svetlana

Cu respct Directorul Scolii Profesionale

Ultimile știri

Raport de activitate 2018-2019

raport de activitate 2018-2019 Nisporeni raport de activitate 2018-2019 Nisporeni

Un nou laborator de micro vinificaţie a fost inaugurat la Şcoala profesională din Nisporeni!

FILIERA VINULUI 2019 21 MAI 2019 inaugurarea laboratorului de micro vinificație din cadrul Școlii Profesionale din orașul Nisporeni. Laboratorul Școlii Profesionale or. Nisporeni a fost construit în cadrul Programului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului ”Filiera Vinului”, finanțat din sursele Băncii Europene de Investiții. Oaspeții de onoare Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Nicolae Ciubuc. […]

Laboratorul de micro vinificație Școala Profesională or. Nisporeni

sursa Agro TV:

Elevii Școlii Profesionale din orașul Nisporeni vor studia, din toamna acestui an, o nouă disciplină

http://www.agrotvmoldova.md/specialisti-cultivarea-baciferelor-formati-profesional-tara?fbclid=IwAR1wEFiTpXph3ubOXB6BCFhjoIJND-qkDKswLWI0CijOY7EZMsgM55JPoEw   sursa: http://canal2.md/nisporeni/elevii-scolii-profesionale-din-orasul-nisporeni-vor-studia-din-toamna-acestui-an-o-noua-disciplina.html O nouă meserie pentru elevii Școlii Profesionale din orașul Nisporeni. Din toamna acestui an, va fi introdusă disciplina, care-i va instrui în creșterea pomușoarelor. Conducerea instituției de învățământ afirmă că a luat această decizie, întrucât suprafețele acestor culturi din raion cresc în ultimii ani, iar specialiștii calificați în domeniu lipsesc. Potrivit directorului […]

,,Ziua ușilor deschise” la Școala Profesională, or. Nisporeni

În cadrul atelierului de ghidare în carieră ,,Ziua ușilor deschise” la Școala Profesională, or. Nisporeni, organizat la 17 mai 2019, oaspeții noștri au cunoscut oferta de formări profesionale și s-au încadrat în activități prezentate  la fiecare meserie. Atelierele au fost ghidate de elevi din cadrul meseriilor, care demonstrează elocvent măiestria, abilitățile lor și orientarea certă […]